Pobieranie plików

PONIŻSZE PROGRAMY SĄ BEZPŁATNE (FREEWARE)
I NIE SĄ DALEJ ROZWIJANE

Co to znaczy?

  1. masz prawo korzystać z tych programów bez ograniczeń, ale nie możesz dokonywać w nich żadnych zmian!!!
  2. możesz te programy kopiować mając świadomość że robisz to legalnie,
  3. użytkując te programy nie masz żadnych zobowiązań w stosunku do autora,
  4. w przedsiębiorstwach możesz używać dowolną ilość kopii na każdym komputerze.
Nie można pobierać żadnych opłat za rozpowszechnianie tych programów.

POBIERZ I DAJ INNYM!


Nazwa programu:
WITaj! dla DOS
Środowisko:
DOS 3.30 lub wyższy 
Wersja:
0.78.10 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
18 marca 2002 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 70 kb) / EXE (ok. 100 kb)

Nazwa programu:
WITaj! 2000
Środowisko:
Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 PL
Wersja:
0.95.00 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
2 stycznia 2004 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 400 kb) / EXE (ok. 450 kb)

Nazwa programu:
WIT2INI
dla WITaj! 98 (0.50.00-0.51.00)
Środowisko:
Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 PL
Wersja:
0.04.00 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
7 stycznia 2004 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 110 kb) 

Nazwa programu:
WIT2INI2
dla WITaj! 98 (0.52.00-0.65.00)
Środowisko:
Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 PL
Wersja:
0.05.00 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
7 stycznia 2004 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 110 kb) 

Nazwa programu:
WITXPfix
dla WITaj! 2000
Środowisko:
Windows 95/98/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 PL
Wersja:
0.01.00 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
7 stycznia 2004 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 110 kb) 

Nazwa programu:
J-Biorytm
Środowisko:
Windows 16/32-bit 
Wersja:
1.67 i dalszych nie będzie
Ostatnie zmiany:
2 marca 1998 r.
Pobierz:
ZIP (ok. 85 kb) 

Biblioteki wymagane
przez J-Biorytm
VBRUN300.DLL
ZIP (ok. 225 kb) 
THREED.VBX
ZIP (ok. 26 kb) 

POBIERZ I DAJ INNYM!


UWAGI KOŃCOWE:

Programy nie są dalej rozwijane. Wersje, które są do pobrania na tej stronie, są wersjami ostatecznymi. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać wskutek użytkowania tych programów. Każdy użytkownik korzysta z tych programów na własne ryzyko.