Podziękowania


Przez wiele lat miejsce na serwerze Lemon :) udostępniał mi Maurycy Widera i za to jestem mu winien wielkie podziękowania.


Szczególne podziękowania chciałbym przekazać firmie Centrum Kultury Smaku „Sekwens” z Raciborza za upominki urodzinowe ;)